Mohon semak deraf Jadual Peperiksaan Akhir Program Sarjana Cuti Sekolah (M181PPLCS) di link ini https://myguru3.upsi.edu.my/modules/announcement/viewann.php?catalog=ASISS&annID=19099&module=myacademyyang akan diadakan di Universiti Pendidikan Sultan Idris pada 21 - 23 Disember 2018. (Jumaat - Ahad)

 

Sebarang pertindihan kursus mohon hubungi Unit Peperiksaan dan Pengijazahan, Pusat Perkembangan Ilmu dan Pengajian Profesional di talian  015-48797829/7801/7805 atau emel seperti di bawah; dalam tempoh 14 hari. 

Sekian, Terima kasih.